Центърът за професионално обучение към "Комплекс Кредо" сключи споразумение с Агенцията по заетостта за предоставяне на обучение за професионална квалификация срущу ваучери на целевите групи по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Формират се групи за следните курсове:

В момента няма обявени курсове, които да се формират!

Онлайн заявка за участие в курс
Име, фамилия:*  
e-mail:*  
Телефон:*  
Организация:  
Адрес:  
Име на курса:*  
Код:*  
Коментар:  
   
*задължителни полета!
Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com